Your Company
 
Styrelse Skogsfogdar Hamnfogdar Vattenfogdar Vägfogde
Välkommen Om Fjäle Organisation Bra att veta Vår hamn Naturvård Vi i Fjäle Fotoalbum Nyhetsarkiv Länkar Projekt Stora Bryggan Hans videoalbum

 

 

 

Vattenfogdar - verksamhetsåret 2017-2018

                                 

 Hans Persson             Tel. 076-116 21 37, 0650-55 22 36

 Rune Wallén               Tel. 55 21 08

 

 _04_p1130032_fixad.jpg 

 

Ansvar och befogenheter för Vattenfogdarna

Vattenfogdarnas….

·     huvuduppgift är att se till att vi har en bra vattenförsörjning inom föreningen.

       Detta innebär att:

·     årligen, i samband med avstängning alt. påkoppling av vattnet, besiktiga

       vattensystemet i hela dess omfattning.

·     årligen låta rengöra tankarna och se över den tekniska installationen 
       i pumphuset.

·     periodiskt ta vattenprov för att analysera vattenkvaliteten och ev. förekomst 
       av radon. Resultatet av analysen ska meddelas styrelsen

·     Informera om de regler som gäller och vilka insatser varje fastighetsägare 
       måste göra före avstängning respektive  påkoppling av vattnet.

·     begära anslag av styrelsen för att genomföra underhåll och förbättringar

·     ansvara för inköpt material

·     rekvirera hjälp, vid behov, för att genomföra arbeten

·     rapportera till styrelsen

 

Varje fastighetsägare:

·     ansvarar själv för den del av vattensystemet som ligger inom tomtgränsen

·     senast 1 april skall ventilen mot vatenstammen vara stängd

·     ventilen mot vattenstammen skall vara utmärkt med röd käpp
·     information när vattnet stängs respektive är öppnat finns på vår hemsida

 

Copyright © Fjälevikens Samfällighetsförening 2007