Your Company
 
Styrelse Skogsfogdar Hamnfogdar Vattenfogdar Vägfogde
Välkommen Om Fjäle Organisation Bra att veta Vår hamn Naturvård Vi i Fjäle Fotoalbum Nyhetsarkiv Länkar Projekt Stora Bryggan Hans videoalbum

 

 

 

Vägfogde - verksamhetsåret 2017/2018

 

Herman Jonsson                  0650-309 16, 0653-168 70

 

När det gäller vägarna inom vårt område så ingår Ostnäsvägen i Finnika Väg-

samfällighetsförening. Stickvägarna Strandvägen, Brittvägen, Tornslingan,

Hamnvägen och Skogsvägen är vårt eget ansvarsområde. Det innebär att vi själva

måste planera och utföra lämpligt underhåll.

 

För att ha insikt i Finnika Vägsamfällighets tankegångar avseende Ostnäsvägen har vi en medlem invald i derast styrelse. Det är Håkan Svensk, som sekreterare.

 

 

 

 

Ansvar och befogenheter för Vägfogde

 

Vägfogden…

 

  • Besiktigar våra stickvägar och den del av Ostnäsvägen som går genom vårt område
  • Ger förslag på åtgärder som behövs för att hålla godtagbar standard på våra vägar
  • Ger förslag på arbetsuppgifter inför arbetsdagen
  • Deltar i budgetarbetet (avseende vägar) för verksamhetsåret
  • Håller kontakt med Finnika Vägsamfällighetsförening
  • Rapporterar till styrelsen

 

Copyright © Fjälevikens Samfällighetsförening 2007