Your Company
 
Styrelse Skogsfogdar Hamnfogdar Vattenfogdar Vägfogde
Välkommen Om Fjäle Organisation Bra att veta Vår hamn Naturvård Vi i Fjäle Fotoalbum Nyhetsarkiv Länkar Projekt Stora Bryggan Hans videoalbum

 

 

 

Skogsfogdar - verksamhetsåret 2017/2018

 

Herman Jonsson       Tel. 0650-309 16, 0653-168 70 

                                   eva-lisa@hermanjonsson.se

 

Mats Johansson        Tel. 0278-188 56, 070-379 96 13

                                   5454johansson@telia.com

 

 img_0150

 

 

 

Ansvar och befogenheter för Skogfogdarna

 

Skogsfogdarna…

  • följer upp att skogsbruksplanen hålls
  • ansvar för att skötselplanen genomförs
  • genomför nödvändiga åtgärder med interna / externa resurser
  • ger årliga rekommendationer om åtgärder t ex inför arbetsdagen
  • ansvarar för maskinell utrustning t.ex. röjsågar
  • tar beslut om åtgärder på allmänningar
  • ansvarar för en årlig driftbudget som bestämmes av årstämman

 

Avsteg från planen ska godkännas av styrelsen eller, i särskilda fall, av årsstämman. Eventuella kostnader för externa resurser ska också godkännas av styrelsen.

 

Skogsfogdarna har informationsplikt mot styrelsen innan större åtgärder genomföres.

 

Vill Du veta mer om fogdarnas och medlemmarnas naturvårdsarbete så klicka

Dig vidare med fliken Naturvård.

 

 

 

Copyright © Fjälevikens Samfällighetsförening 2007