Your Company
 
Styrelse Skogsfogdar Hamnfogdar Vattenfogdar Vägfogde
Välkommen Om Fjäle Organisation Bra att veta Vår hamn Naturvård Vi i Fjäle Fotoalbum Nyhetsarkiv Länkar Projekt Stora Bryggan Hans videoalbum

 

 

 

Vår organisation

 

Föreningen drivs som en samfällighet vilket innebär att stadgarna följer "lagen om samfälligheter".

 

Vill Du läsa stadgarna så klicka här.

Styrelsen, som väljs på två år, har fem ordinarie ledamöter och två suppleanter.

Två valda revisorer övervakar räkenskaperna.

 

Föreningens skogsområden och tomtnära allmänningar sköts av tre skogsfogdar.

För den gemensamma hamnanläggningen ansvarar två hamnfogdar. Föreningens vattensystem sköts av två vattenfogdar och vägarna av en vägfogde.

P6230202.jpg

 

 

Copyright © Fjälevikens Samfällighetsförening 2007

 

 

The actual 60s had been the actual 10 years from the sports tag heuer replica chronograph. Jack port Heuer's visit because BOSS associated with Heuer led the actual hublot replica sale from the Autavia within 1962 and also the Carrera within 1963. Omega's Speedmaster had been one of the primary towards the online game, launched in the butt finish from the 50's. However the rolex replica sale had been absolutely no brand new creation. observed as soon as 1816 within rolex replica sale astronomical wallet view, as well as within scaled-down watch type at the start from the twentieth hundred years, the actual chronograph had been aged information. Actually rolex replica by itself have been producing chronograph wrist watches because the 1930s. Exactly what experienced transformed, although, had been period by itself publish battle, the actual 60s boomed along with replica watches sale as well as glamour, with this arrived pace.