Your Company
 
Välkommen Om Fjäle Organisation Bra att veta Vår hamn Naturvård Vi i Fjäle Fotoalbum Nyhetsarkiv Länkar Projekt Stora Bryggan Hans videoalbum

 

Skogs- och naturvård

 

 

 

Föreningen har en total areal om närmare 40 hektar. Cirka 30 av dessa utgörs av skogsområden och mer tomtnära allmänningar, resten av tomter. Under årens lopp har naturen återtagit marken och den en gång så storslagna utsikten har vuxit igen. Under de senaste tre åren har vi därför genomfört tre större avverkningar för att få en luftigare miljö och bättre kontakt med havet.

 

Den senaste avverkningen gjordes vintern 2003. Våra Skogsfogdar fick ansvaret för genomförandet. Med hjälp av en entreprenör avverkades drygt 3 000 träd av olika kvalitet. Stämplingen utfördes av Skogsvårdsstyrelsen. Många fastighetsägare passade samtidigt på att få bort skymmande träd från sina egna tomter.

 

Sedan 2003 har inget av värde hänt men hösten 2009 beslutade styrelsen i samråd

med skogsfogdarna att genomföra ytterligare en gallring. Detta efter en längre tids önskemål från medlemmarna om utökad havsutsikt och bättre ljusinsläpp på sina tomter. En avstämning mellan medlemmar och skogsgruppen genomfördes avseende omfattningen av gallringen. Efter att det arbetet var klart utförde Holmens Skog den  utökade gallringen.

 

Resultatet blev som önskats. En betydligt bättre utsikt till havet för de flesta medlemmarna och ljusinsläppen ökades också markant.

 

Vi har genomgående fått ett ännu bättre och mer attraktivt fritidsområde där vi ur skogssynpunkt prioriterat lövträd framför gran och tall.

 

Som stöd i sitt arbete har skogsfogdarna en Naturvårdsplan som utarbetats av

fogdarna, delvis i samarbete Skogsvårdsstyrelsen. Efter senaste gallringen har markplanen varit under utredning för uppdatering. På årsmötet i juni 2011 beslutades enhälligt att acceptera styrelsens förslag på en ny markplan. Den innebär att

  • Där det finns ren skogsamark i området så gäller fortfarande Naturvårdsplanen.
  • Inom området som är bebyggt skall gallring ske efter medlemmarnas gemensamma behov.

 

Vill Du veta mer om våra skogsfogdar så klicka på fliken "Organisation"

 

 

Copyright © Fjälevikens Samfällighetsförening 2007

 

hublot replica
cartier replica uk
rolex replica sale
tag heuer replica sale
rolex replica
tag heuer replica sale