Your Company
 
Arbetsgrupp Lägesrapporter
Välkommen Om Fjäle Organisation Bra att veta Vår hamn Naturvård Vi i Fjäle Fotoalbum Nyhetsarkiv Länkar Projekt Stora Bryggan Hans videoalbum

        2011-05-31 Och så här blev resultatet. Projektet avslutat.

nu-väntar-vi-på-takplåten..

 

Lägesrapport 2010-08-27

 

Efter att betongen fått brinna några dagar satte själva altanbygget igång. Byggledare var som vanligt Bengt Andersson. Till sin hjälp under veckorna hade han i första hand Lasse Björk och Kjell Olsson. Under veckoslutet tillkom Ove Olsson, Kent Flyren, Harald Wiklund och Göran Eriksson och HansPersson. Färgsatte grunden på Fjäle brygga gjorde Kurt Nordgren.

 

1157-1  1158-1

1159-1  1160-1

1167-1  1172-1

1173-1  1174-1

1165-1

 

 

Lägesrapport 2010-08-14

 

På senaste styrelsemötet diskuterades projektgruppens inlämnade förslag på altanen

för färdigställande av Fjäle Brygga.  Styrelsen fann förslaget mycket bra och gav klartecken till att påbörja bygget med de ekonomiska ramar som gavs på årsmötet. Det innebar att det första steget togs lördagen den 14. augusti i och med att gjutningen av de plintar som "skall bära" altanen kom på plats. Det här arbetet innebar att först välja ut lämpliga stenar att gjuta plintarna på. Därefter borrades hål i dessa stenar för att gjuta fast armeringsjärn för senare förstärkning av plintarna. Nu beräknades plintarnas plintarnas höjd. Därefter placerades papprör, med rätt höjd, på varje sten. Rören fylldes med cement. För att få ordentlig hållffasthet på plintarna förstärktes gjutningen med armeringsjärn. Fortsättning på altanbygget sker

lördagen den 21. augusti.

 

Hasse förklarar  gjutningen-färdig

kurt-fixar-cementen  kjell-markplanerar

ove-förbereder-altangolv  bengt-&-kjell

 

 

Lägesrapport 2010-06-11

 

Grovsnickrandet, på själva huset, är i stort sett klart. Fönster och skjutörren är

monterade. Målninen med Falu Rödfärg är klar. Vi väntar nu på taklåten. Men

mer finns att göra. Vindskivor, dörr- och fönsterfoder saknas. Hängrännor och

stuprör skall monteras. Entrén till huset skall åtgärdas m.m. Den kommer att förses

med en rullstolsramp. Vi behöver dock montera takplåten innan vi kan ta nes ställningarna och slutföra vissa arbeten.

 

Tyvärr har vi idag fått reda på att takplåtarna blir en vecka försenade från fabriken.

 

Lasse,Hasse och Bengt monterar fönster  hasse-persson-gör-elinstall

sydsidan-färdigmålad  inger-persson-och-britt-wes

Paus och avstämning Den dagliga avstämningen av vad som gjorts.

 

Lägesrapport 2010-05-30

 

Väggarna är resta och reglar spikade och hänsyn tagits till fönster och skjut-

dörrarnas placering. Takstolarna är på plats. Täckplast är lagt ovanpå hela taket.

Reglar har spikats.

I dessa skall sedan takplåtarna skruvas. Hans Persson har monterat eldosor och

dragit kablar. Säkringsskåpet är kvar att montera. Innerväggarna monteras nu. Vi

har också påbörjat spikandet av fjällpanelen. Den skall sedan målas med Falu

Rödfärg.

 

bengt-lasse-och-göran-lägger täckplast och reglar  det-ser-fint ut 

fikapaus  göran-och-hasse-persson-spikar fjällpanel

paus-igen....  snart-klart-för-takplåt

hasse-sandström-och-lasse-björk spikar panel  en-bit-påväg...

Uppdaterad tidplan:

  • Takplåten beräkns kunna monteras under helgen 5/6 juni.

  • Målning av ytterpanelen bör kunna påbörjas under vecka 22

  • Dörrar och fönsterpartier monteras under vecka 23

Fortsättning följer........

 

Lägesrapport 2010-05-15

 

När arbetet med golvåsarna var avklarat var de så dags att lägga golvplankorna. 

Det blir ett furugolv. Golvplankorna är spontade  med bredd 160 mm och tjocklek 25 mm.

 

Spikning av golvbrädor  Spikning av golvbrädor 1

 

Täckning av färdigt golv  Golvet färdigtäckt

 

Golvet är nu färdiglagt och skyddas av pressenningar fram till taket är lagt. De tryck-

impregnerade brädorna vi sitter på i sista bilden kommer att bli en liten veranda vid entrédörren.

 

Tidplanen för återstående arbeten är nu:

  • Under veckorna 20 och 21 kommer väggar att spikas och resas. Fjällpanelen målas.

  • I slutet av vecka 22 skall de beställda takstolarna levereras och monteras.

  • Vecka 23 beställs takplåten och monteras. Fönsterpartier och dörr monteras

Tyvärr kan ju vädret påverka vår planerade tidplan.. Mer information följer.

 

Lägesrapport 2010-05-14

 

Projektledare och byggansvariga är Bengt Andersson och Hans Persson

 

Markarbetet är färdigt. Mindre stenar och ett par lass grus har lagts på ytan och jämnats

till och packats med hjälp av grävskopa. Planerna på att gjuta plintar har ändrats. Tack

vare Hans Persson har vi fått ett antal kraftiga stålbalkar som passar utmärkt för att ge

lokalen en stabil grund. Balkarna placerades på noggrant avvägda Lecablock. Se några bilder nedan.

 

Harald, Göran, Ove och Hasse bär fram stålbalkarna  Injustering av Lecablocken 

 

Balkarna är på plats och fästplattor för golvåsarna svetsas fast  Hans Persson Svetsar fast vinklarna för golvåsarna

 

När det här arbetet var avslutat tog nästa del vid. Nu monterades golvåsarna.

Det är på dom som golvplankorna sedan spikas fast.

 

Hans Persson och Hans Sandström monterar golvåsar.  Bengt Andersson,Hans Persson och Göran Eriksson

 

 

 

Här kommer mötesanteckningar från första mötet 2009 07 11. Klicka här

 

091006 Efter beslutet på det extra årsmötet att bygga den nys samlingslokalen enligt
arbetgruppens underlag har nu följande skett.

 

1. Lånet hos Hudiksvalls Sparbank är klart.

2. Rivningen av den gamla byggnaden är klar.

3. Markarbetet med att iordningställa den nya platsen för byggnaden är klar.

 

markberedning-klar-091009 

Markberedningen klar 2009-10-09

 

 

4. Man planerar att under hösten gjuta plintar för huset och därefter får resterande
    arbete vänta till våren.

 

Mer info kommer vartefter arbetsgruppen meddelar vad som händer.

 

 

This seems really distinctive within the pantheon associated with tag heuer replica uk and it is very good looking. Additionally brand new may be the hublot replica research 326138 within 18k gold along with metallic call as well as dark brown leather-based straps. There's a richness in order to colours that is fascinating as well as sets apart this particular in the current gold rolex replica sale that accompany the coordinating call as well as gold band. The rolex replica sale brand new edition from the Rolex Sky-Dweller to increase the initial 3 may be the research 326935 within 18k Everose precious metal using the "sundust" call combined for an Everose band. The initial harvest associated with rolex replica Sky-Dweller wrist watches do come with an Everose design, however it arrived on the replica watches having a heavy coloured call.