Your Company
 
Styrelse Skogsfogdar Hamnfogdar Vattenfogdar Vägfogde
Välkommen Om Fjäle Organisation Bra att veta Vår hamn Naturvård Vi i Fjäle Fotoalbum Nyhetsarkiv Länkar Projekt Stora Bryggan Hans videoalbum

 

 

 

Hamnfogdar - verksamhetsåret 2017/2018

 

Lars Karlsson         Tel. 0650 - 55 20 35,  0223 - 612 94

 

 

 Hamnen-20.5-2.jpg

 

Ansvar och befogenheter för Hamnfogdarna

 

Hamnfogdarnas…

 

 • huvuduppgift är att ha en allmän tillsyn av hamnen, bastun och
  dansbryggan. Detta innebär att:
 • årligen besikta förtöjningsgods (bommar och bojar) samt föra förteckning 
  över skicket. Förteckningen ska sedan ligga till grund för eventuella inköp
  och reparationer.
 • påpeka för båtägare som inte förtöjer båten ”reglementsenligt”
 • ta upp förslag och idéer från båtägare
 • begära anslag av styrelsen för att genomföra underhåll och förbättringar
 • ansvara för inköpt material
 • rekvirera hjälp för att genomföra arbeten i hamn (båtägarna), bastu och
  dansbrygga
 • rapportera till styrelsen

 

Varje båtägare:

 • ansvarar själv för sin egen båtplats och eventuell trätrall på bommarna
 • ska själv lägga i och ta upp bommar och bojar vår och höst
 • öser sin båt själv (och hjälper andra vid behov)
 • ser till att båten är riktigt förtöjd (förtöj alltid för storm)
 • bör förse sin båtvagn med lås om den förvaras nere vid hamnen

 

Copyright © Fjälevikens Samfällighetsförening 2007